sábado, 10 de diciembre de 2016

10-12-2016 - LA CREU

Novament en la caminata de hui, tambe han faltan components. Al igual que la semana pasa, per diversos motius.
Cosa   que no ha fet  que dixarem pasa este disapte, sense la ruta semanal de la Penya.
Com es costum, hem ixit a las huit del mati, pero com erem els que erem (Marta, Paula y Pastu), hem cambial el punt de arranc y ha segut el momument del Reis.
Com sabien que  la ruta era llarga, hem pugat en coche hasta la "Venteta", cosa que mos ha vengunt mol bé pa la torna, pues com sabeu,  es una de les etapes "Reines" de la Penya i sempre mos se fa costera amun.
El dia ha segut explendit, pos la muntanya esta presiosa, tot verd i arremullat; de cuan en cuan ixia una reulla de sol pero cuan hem arribat a almorsar
hem buscat un lloc aon no pegara el aire.
Hem cumplit en el almorsar pero han faltat algunes coses tipiques de la penya, com el "carajillo", el "te", el "herbero" (del numero que siga), el "pacharan" y com no "les pastisets". (Tendrem que pegali un bonegó al encarregat del pastisets, pos mos te a regim).
Despues de almorsar, ya mos han tornat y com dia al prinsipi, mos se ha fet costera amun y pa postres a Paula ian ixit bambolles en les peus, per  unes botes que portaba hui y que han estat en Monte Perdido.
Bo la semana que bé, será millor, pues tenim el dinar anual de la Penya y que farem a 300 km de Madrid.


2 comentarios:

José Vte. Verdú Gisbert dijo...

Valents, aixina m'agrada!
Pensaba arrimarme a Tauenca per esmorzar, menos mal que al remat m'he quedat a Ibi.

El presi dijo...

"gràcies per tindre encesa la il·lusió de què no vam poder acompanyar-vos. açò és la penya l´estepec...."