sábado, 26 de abril de 2014

26-4-2014 - TAHUENCA

Hui ha vengunt en mosatros, un altre caminant que igual s'apunta, pues diu que ha pugut aguata la caminata y li han agradat les dos secciones de la Penya.
Lo dicho Viçent, cuan vullges es disaptes a caminar.

2 comentarios:

FCO. VICTORIANO PASTOR RICO dijo...

A la secçio de Paticortos (els maratons men), es mes dificil que mos apuntem tots, pos eixó es de un nivell prou alt, pero tenim a Paco i a Toni, que també representen mol bé a la Penya.

José Vte. Verdú Gisbert dijo...

Mosatros em fet hui mitja marató