miércoles, 16 de diciembre de 2009


Com podeu vorer, numes a pasat un any desde la última concentraçio gastronomica (lo de de caminar anem a dixalo unguañ). Pos vé, el Sr. President, novamente mos convoca a esta concentracio, que com es habitual, farem a 300 km. de Madrid, tal y com reça en la tarjeta que vam arreplegar el any pasat.
La convocatoria es a les huit y mitga en ca el president, el disapte día 19 de Deçembre, pa desde allí trasladarmos a Cassa Julio on ya mos asperen. Confirmeu la anada, pues deben de saber cuans em som.
Condicio obligaroria de portar la camisseta de la Penya, els que la tingen, els que no, també poden vindre a almorsar.

1 comentario:

Penya l´Estepec dijo...

SOY CASTELLANO MANCHEGO Y EXIJO UN TRADUCTOR PARA SABER A QUE ATENERME.